Jaunieši

gūst pārliecību par sevi un

 • saprot, kā izvirzīt un sasniegt mērķus;
 • attīsta komunikācijas prasmes un iemaņas;
 • atrod un izpēta savas nākotnes profesijas un/vai nodarbes iespējas;
 • attīsta līdera, kā arī komandas spēlētāja prasmes;
 • novērtē savas ietekmes jaudu;
 • saskata iespējas, ko paver mērķtiecīga darbība. 


Vecāki

iegūst ģimenes komandas spēlētāju, kurš

 • attīsta prasmi uzņemties atbildību;
 • īsteno pārmaiņas, mainot domāšanu un rīcību;
 • skaidrāk saskata savu potenciālu nākotnes profesijas vai nodarbes virzienā;
 • lietderīgi un jēgpilni izmanto savu brīvo laiku;
 • ir dzīvespriecīgs un gatavs jauniem izaicinājumiem;
 • ievieš ģimenē jaunas tradīcijas. 

SABIEDRĪBAS

labklājību ceļ aktīvi un atbildīgi jaunieši, kuri

 • apzinoties savu potenciālu, aktīvāk iesaistās savas skolas, pilsētas un novada sabiedriskajā dzīvē;
 • veido uz sadarbību vērstas attiecības;
 • rada jaunas idejas un dod impulsu to īstenošanai.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.